Portal - Łużna
polski Strona główna
Poniedziałek - 27 wrzesńia 2021     
 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesnej
Biesna 70
38-350 Bobowa
Tel.: (18) 35 43 023
e-mail: spbiesna70@op.pl

______________________________________________________

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Biesnej za rok 2018  zawierające bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informację dodatkową, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Łużnej pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/zeswluznej,m,322390,2018.html


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP